CHÌA KHÓA VÀNG CHO NGƯỜI TRẮNG TAY LẬP NGHIỆP


Chìa khóa vàng cho người trắng tay lập nghiệp

nhatbook-Chia khoa vang cho nguoi trang tay lap nghiep-Pham Con Son-1970

Tác giả: Phạm Côn Sơn
Nxb: Thanh Tân
Năm: 1970
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf


nhatbook-download


Bình luận