TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 35


Tạp chí Bách Khoa – số 35-1958

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 35-1958

Trong số này:

Huỳnh Văn Lang Những chỉ tiêu của chính phủ và hiện tình kinh tế Việt Nam
Hoàng Minh Tuynh Chế độ dân chủ Mác Xít
XXX Nhìn qua tổ chức lãnh đạo tiền tệ của Đức
Tiểu Dân Bão tố trên lục đia Trung Hoa
Nguiễn Hữu Ngư Huỳnh Thúc Kháng
Nguyễn Thiệu Lâu Vấn đề nước đối với nông dân ở Việt Nam
Lưu Nguyên. Đ.T.T Những chặng đường của một cuộc tuyết tan giá rã (dịch)
Vũ Ký Ký ức một người điên
Phan Sơn Vũ Vấn đề báo chí tại Hoa Kỳ
Yã Hac và Trinh Nguyên Những ngày qua (hồi ký)
Triệu DĐường, Trúc Mai Phượng nở (thơ)
Vũ Quỳnh Bang Người lái phụ (truyện ngắn)
Tạ Ký Chuyện buồn (thơ)
Phạm Thêng Tiếng cuốc đò ngang (thơ)
Y ã Hạc, Nguyễn Văn Trung Quạ từ ô kêu đêm (thơ dịch)
Kiều Yiêu Thụy Vân (dịch Liêu Trai)
Lâm Ngữ Đường (Vi Huyền Đắc dịch) Khói lửa kinh thành

nhatbook-download


Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


để lại phản hồi