TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 36


Tạp chí Bách Khoa – số 36-1958

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 36-1958

Trong số này:

Huỳnh Văn Lang Thế nào là khủng hoảng kinh tế
Hoàng Minh Tuynh Chế độ dân chủ Mác Xít
Nguyễn Hiến Lê Baàn về vấn đề dịch sách cổ của ta
Nguyễn Thiệu Lâu Trương Phúc Giáo
Tân-Fong-Hiệb Nhớ Tản Đà
Trần Hà Hoàng đế xuất hiện từ bao giờ
Phan Sơn Vũ Sự tổ chức báo chí tại Hoa Kỳ
Hoài Khanh Gửi Trần Dần (Thơ)
Nguyễn Văn Xung Tình yêu thiên nhiên trong ca dao Việt Nam
N.T.M.T.D. Đọc Thơ
Trương Uan Ngọc Cô nàng tiên nhỏ (thơ)
Bình Nguyên Lộc Rừng mắm
Đỗ Tấn Chung tình (thơ)
Kiêu Yiêu Cô gái đánh sợi (dịch Liêu Trai)
Đông Xuyên Túc Sơn Tự (thơ dịch)
Lâm Ngữ Đường (Vi Huyền Đắc dịch) Khói lửa kinh thành

nhatbook-download


Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


Bình luận