TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 38


Tạp chí Bách Khoa – số 38-1958

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 37-1958

Trong số này:

Huỳnh Văn Lang Thế nào là khủng hoảng kinh tế?
Hoàng Minh Tuynh Chế độ dân chủ Mác Xít
Nguyễn Vân Hàm Nếp sống đông phương
Tiểu Dân Nước Pháp và giải pháp De Gaulle
Trần Hà Tâần Thủy Hoàng
Cô Liêu Bàn về vấn đề phổ thông khoa học
Nguyễn Thiệu Lâu Miền đồng tháp mười
Nguyễn Văn Châu Trùng Dương cách căm
Mạc Ly Châu Một người mẹ
Vũ Hãn Bài thơ một đôi mắt
Lan Đình Con đường vòng
Yã Hạc, Nguyễn Văn Trung Đường thi dịch giải
Kiêu Yiêu Phấn điệp
Lâm Ngữ Đường (Vi Huyền Đắc dịch) Khói lửa kinh thành

nhatbook-download


Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


Bình luận