TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 39


Tạp chí Bách Khoa – số 39-1958

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 39-1958

Trong số này:

Tiểu Dân Nước Pháp và giải pháp De Gaulle
Nguyễn Hiến Lê Xã hội theo Nho giáo
Dương Tuyên Dã Phu, Phan Vọng Các Những bài thơ hay của Bằng Hồ Công Trần Nguyên Đán
Phùng Bá Khanh Lược sử thuốc Bắc
Nguiễn Ngu Í Nguyễn Huệ
Phan Sơn Vũ Vấn đề báo chí tại Hoa Kỳ
Từ Quyên Đặng Văn Nhâm chùa Thiên Mụ
Bình Nguyên Lộc (Nguiễn Ngu Í) Tiếng địa phương
B.S. Nguyễn Trần Huân Từ điển y ngữ
N.T.M.T.D. Đọc Thơ
Cô Liêu Những trang nhật ký viết bằng máu và nước mắt
Phan Lạc Tuyên Hát một mình (thơ)
Võ Phiến Lỡ làng
Nguiễn Ngu Í, Xuân Hiến Dòng Bến hải (thơ)
Kiêu Yiêu Cô bảy họ Tiêu (dịch Liêu Trai)
Á Nam Trần Tuấn Khải hành lộ nan (thơ Lý Bạch)
Lâm Ngữ Đường (Vi Huyền Đắc dịch) Khói lửa kinh thành

nhatbook-download


Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


Bình luận