ĐỜI NGẮN ĐỪNG NGỦ DÀI


Đời ngắn đừng ngủ dài

nhatbook-Đời Ngắn Đừng Ngủ Dài - Robin Sharma-2014

Tác giả: Robin Sharma
Phạm Anh Tuấn dịch
Nxb: Trẻ
Năm: 2014
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf


nhatbook-download


Nếu có điều kiện xin mời mua sách giấy ủng hộ tại đây: <LINK>

Các sách khác của tác giả Robin Sharma tại đây: <LINK>


Bình luận