TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 41


Tạp chí Bách Khoa – số 41-1958

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 41-1958

Trong số này:

Phạm Duy Lân Thị trường chung Âu Châu
Hoàng Minh Tuynh Chế độ dân chủ Mác Xít
Đương Tuyên Dã Phu, Phan Vọng Hức Hải Thượng lãn Ông Lê Hữu Trác
Trần Văn Khê Các loại nhạc Việt Nam
Đoàn Thêm Hai cái Hồ
Nguyễn Huy Khánh Lược khảo về Tam Quốc
N.T.M.T.D. Nửa giờ với ánh Khóa
Thái Văn Kiểm Suối nước nóng
Bình Nguyên Lộc (Nguiễn Ngu Í) Tiếng địa phương
Lê Văn Con quốc mối
Đỗ Tấn Đợi Chờ-Mười chuyến tàu (thơ)
Lan Đình Người đi tìm (truyện ngắn)
Á Nam Trần Tuấn Khải Hành lộ nan (thơ Lý Bạch)
Kiêu Yiêu Tiên ăn mày (truyện Liêu Trai)
B.S. Nguyễn Trần Huân Từ điển y ngữ
Lâm Ngữ Đường (Vi Huyền Đắc dịch) Khói lửa kinh thành

nhatbook-download


Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


Bình luận