TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 42


Tạp chí Bách Khoa – số 42-1958

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 42-1958

Trong số này:

Huỳnh Văn Lang Chánh sách nâng đỡ người Việt
Hoàng Minh Tuynh Chế độ dân chủ Mác Xít
Nguyễn Hiến Lê Quản Trọng, một chính trị gia lỗi lạc
Phan Khoang Mùa thu với người Á Đông
Tiểu Dân Đã lến lúc ngừng thí nghiệm vũ khí nguyên tử
Trần Hà Ý nghĩa và bài học lịch sử của cách mạng Tân Hợi
Đoàn Thêm Hai cái Hồ
Nguyễn Hiến Lê Hát Hội
Nguyễn Thiệu Lâu Trung quân Đoàn Thọ
Mộng Tuyết Thu phương Nam
Bình Nguyên Lộc (Nguiễn Ngu Í) Tiếng địa phương
Hoàng Khanh Mùa Thu (thơ)
Yã Hạc, Trinh Nguyên Tình Thu
Yã Hạc, Trinh Nguyên Một thắng lợi không cần bạo lực
Huy Lực Đôi mắt
Huy Sơn Hôm nay, ngày mai (truyện ngắn)
Thái Bạch (dịch) Thu phong oán (thơ Chiêu Quân)
Kiêu Yiêu Sen lòng bóng nguyệt (Liêu Trai)
B.S. Nguyễn Trần Huân Từ điển y ngữ
Lâm Ngữ Đường (Vi Huyền Đắc dịch) Khói lửa kinh thành

nhatbook-download


Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


Bình luận