TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 43


Tạp chí Bách Khoa – số 43-1958

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 43-1958

Trong số này:

Huỳnh Văn Lang Những kẻ phá hoại chế độ
Richard Hugues, Tiểu Dân dịch Thực trạng của Trung Hoa đại lục
Nguyễn Hiến Lê Báo trước một tin mừng
Đoàn Thêm Vài nhận xét về hiến pháp mới của nước Pháp
Sào Phú Việt và N.T.M.T.D. Vào đại ấn âm thầm thi sĩ Đông Hồ
Trần Hồng Hưng Người làng Phù Đổng
Bình Nguyên Lộc (Nguiễn Ngu Í) Tiếng địa phương
Nguyễn Huy Khánh Lược khảo về Tam Quốc
Trần Văn Khê Hát quan họ
Phan Lạc Tuyên Nhạc Jazz
Lưu Nghi Mùa gày vườn hoang (truyện ngắn)
Ngu-í, Nguyễn Hữu Ngư Cũng nói đến Thu (thơ)
Nguyễn Phan Anh Thu trên sông núi
Vũ Hân Bài ca mai sau
Kiêu Yiêu Vầm sắt
Thái Bạch Tái Ngoại sầu
B.S. Nguyễn Trần Huân Từ điển y ngữ
Lâm Ngữ Đường (Vi Huyền Đắc dịch) Khói lửa kinh thành

nhatbook-download


Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


Bình luận