Khái quát các nghiên cứu ngôn ngữ học về nguồn gốc của tiếng Việt


nhatbook-Khái quát các nghiên cứu ngôn ngữ học về nguồn gốc của tiếng Việt-Alves Mark-2008

Tác giả: Alves Mark
Nguồn: Tạp chí Khoa Học, số 24
Năm: 2008
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

Tóm tắt:

Trong khi đa số các nhà nghiên cứu ngôn ngữ học ả ở trong và ngoài nước Việt Nam cho tiếng việt là một ngôn ngữ Môn-Khme thuộc họ ngôn ngữ vùng Nam Đảo, thì vẫn có một số ý kiến phản bác và trong công chúng vẫn tồn tại sự nhầm lẫn. Bài viết này xem xét bốn giả thiết về nguồn gốc ngôn ngữ của tiếng Việt, các giả thiết này đặt tiếng việt vào các nhóm ngôn ngữ khác nhau như: Nam Á, Nam Đảo, Hán hay Tai-Kadai. Trên cơ sở phương pháp luận ngôn ngữ học và các kịch bản có thể xảy gia trong giao tiếp giữa các dân tộc, thì quan điểm phố biến cho rằng tiếng Việt thuộc hệ ngôn ngữ Nam Á vẫn khả thi nhất


nhatbook-download


 

Có thể bạn quan tâm:
Tiểu loại 'Tổng Hợp' trong các thực từ tiếng Việt
Quá trình chuyển biến tư tưởng của Nho sĩ Việt Nam trong 30 năm đầu thế kỷ XX
HƯ TỪ TRONG TIẾNG VIỆT HIỆN ĐẠI
99 PHƯƠNG TIỆN VÀ BIỆN PHÁP TU TỪ TIẾNG VIỆT
Các giá trị pháp luật truyền thống của dân tộc đối với sự nghiệp xây dựng nhà nước pháp quyền
Về mối quan hệ giữa Lê Văn Duyệt và vua Minh Mạng qua quá trình tập trung quyền lực 30 năm đầu triều...
Từ lý luận phân phối thu nhập của kinh tế chính trị Tư sản cổ điển Anh đến lý luận giá trị thặng dư ...
Cây lúa, tiếng Việt, và nét đẹp văn hóa tâm hồn Việt Nam
Sơn Nam, cuộc đời và sự nghiệp
Hồ Quí Ly, một gương thất bại
Phương pháp phân tích-phê khảo sử liệu trong nghiên cứu lịch sử
Con gà trong ngôn ngữ Trung Việt
Bàn về Nho giáo ở Việt Nam
"Hồn Đại Việt, giọng Hàn Thuyên", vị trí lịch sử của Trung Quốc đối với Việt Nam và Nhật Bản
TIẾNG VIỆT: MẤY VẤN ĐỀ VỀ NGỮ ÂM, NGỮ PHÁP, NGỮ NGHĨA
TẬP ĐỌC QUỐC VĂN, LỚP BA
TIẾNG VIỆT THỰC HÀNH
Vua Minh Mạng với tầm nhìn chiến lược về biển đảo được thể hiện bằng hình ảnh trên cửu đỉnh
Trí tuệ: nguồn gốc, bản chất, cấu trúc và đặc điểm
Khởi đầu quan hệ ngoại giao Việt Nam- Hoa Kỳ thế kỷ XIX

Bình luận