Khái quát các nghiên cứu ngôn ngữ học về nguồn gốc của tiếng Việt


nhatbook-Khái quát các nghiên cứu ngôn ngữ học về nguồn gốc của tiếng Việt-Alves Mark-2008

Tác giả: Alves Mark
Nguồn: Tạp chí Khoa Học, số 24
Năm: 2008
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

Tóm tắt:

Trong khi đa số các nhà nghiên cứu ngôn ngữ học ả ở trong và ngoài nước Việt Nam cho tiếng việt là một ngôn ngữ Môn-Khme thuộc họ ngôn ngữ vùng Nam Đảo, thì vẫn có một số ý kiến phản bác và trong công chúng vẫn tồn tại sự nhầm lẫn. Bài viết này xem xét bốn giả thiết về nguồn gốc ngôn ngữ của tiếng Việt, các giả thiết này đặt tiếng việt vào các nhóm ngôn ngữ khác nhau như: Nam Á, Nam Đảo, Hán hay Tai-Kadai. Trên cơ sở phương pháp luận ngôn ngữ học và các kịch bản có thể xảy gia trong giao tiếp giữa các dân tộc, thì quan điểm phố biến cho rằng tiếng Việt thuộc hệ ngôn ngữ Nam Á vẫn khả thi nhất


nhatbook-download


 

để lại phản hồi