Vài nét về trào lưu “sử học mới” trong sử học phương tây hiện đại


nhatbook-Vài nét về trào lưu sử học mới trong sử học phương Tây hiện đại-Hoang Hong-2002

Tác giả: Hoàng Hồng
Nguồn: Tạp chí Khoa Học, số 04
Năm: 2002
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

Tóm tắt:

Trong tiến trình sử học phương Tây hiện đại, từ những năm 30 của thế kỷ XX xuất hiện thuật ngữ “Sử học mói” (new history), sử học mới bắt đầu từ nước Pháp, qua sự khởi xướng của trường phái “Biên niên sử”, sau đó trong những năm 50-60 ảnh hưởng tới một sô” nước châu Âu, châu Mỹ và trở thành một trào lưu. Đặc điểm chung của Sử học mối là phê phán trào lưu Sử học Thực chứng, một trào lưu đã chi phối nền sử học phương Tây từ nửa cuôì thế kỷ XIX. sử học mới phê phán Sử học Thực chứng tỏ 3 khía cạnh:

– Phê phán quan niệm coi lịch sử chính trị là đối tượng quan trọng nhất của sử học.

– Phê phán phương pháp nghiên cứu mang tính kỹ thuật thuần tuý và duy nhất của Sử học Thực chứng.

– Phê phán chủ nghĩa khách quan tuyệt đối của sử học Thực chứng.


nhatbook-download


 

Bình luận