TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 45


Tạp chí Bách Khoa – số 45-1958

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 45-1958

Trong số này:

Huỳnh Văn Lang Vấn đề “Thầu” cho chính phủ
Hoàng Minh Tuynh Chế độ dân chủ Mác Xít
Nguyễn Quang Lệ Vấn đề dân khẩu ở Việt nam tự do
Nguyễn Hiến Lê Vương Dương Minh
Nguiễn Hữu Ngư Hồ Biểu Chánh
Đoàn Thêm Chúng ta đã mất quá nhiều
Nguyễn Anh Linh Một vài nhận xét về chương trình trung học mới
Cô Liêu Thế hệ J3 tại Anh và Pháp
Bình Nguyên Lộc (Nguiễn Ngu Í) Tiếng địa phương
Nguyễn Huy Khánh Lược khảo về Tam Quốc
Nguyễn Thiệu Lâu Rừng ở Bắc Việt
Cô Liêu Chung quanh chiếc vệ tinh nguyệt cầu Pioneer I
Lê Thương Giọng nói tiếng ta với âm nhạc mới
Vũ Ký (dịch) Đến viếng Gandhi
Huy Trâm Đồng vọng (thơ)
Nguiễn Hữu Ngư Hoò trả kiếm (thơ)
Diên Nghị Vời vợi (thơ)
Kim Thu Mưa đêm (thơ)
Lê Vân Lão bắt cá
Kiêu Yiêu Kí sanh con trai Vương Quế Anh (dịch Liêu Trai)
B.S. Nguyễn Trần Huân Từ điển y ngữ
Lâm Ngữ Đường (Vi Huyền Đắc dịch) Khói lửa kinh thành

nhatbook-download


Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


Bình luận