TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 46


Tạp chí Bách Khoa – số 46-1958

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 46-1958

Trong số này:

Huỳnh Văn Lang Gian lận ngoại tệ
Hoàng Minh Tuynh Chế độ dân chủ Mác Xít
Tiểu Dân Hậu phương trong chiến lược hiện đại
Nguyễn Hiến Lê Vương Dương Minh
Đông Hồ Chung quanh bài thơ Thăng Long hoài cổ
Song An cư sĩ Liên bang Mã Lai
Cô Liêu Thế hệ J3 tại Anh và Pháp
Đoàn Thêm Vài nhận xét nhân dịp đi thăm các nhà sách
Lưu Nguyên. Đ.T.T Pasternak
Bà Vân Trang Hai thế giới (truyện ngắn)
Hoàng Khanh Chuyện lòng (thơ)
Hy Vân Con trâu đi cày (thơ)
Ngụy Tấn Thương Hôồn vương tóc mịn (thơ)
Lưu Kiếm Hoài (truyện ngắn)
B.S. Nguyễn Trần Huân Từ điển y ngữ
Kiêu Yiêu Xào kế (dịch Liêu Trai)
Lâm Ngữ Đường (Vi Huyền Đắc dịch) Khói lửa kinh thành

nhatbook-download


Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


Bình luận