TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 47


Tạp chí Bách Khoa – số 47-1958

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 47-1958

Trong số này:

Bích Quang Lý tưởng với cuộc đời
Hoàng Minh Tuynh Chế độ dân chủ Mác Xít
Nguyễn Hiến Lê Kỷ luật phải xây dựng trên quy tắc nào?
Nguyễn Hui-Shen, người phát kiến Châu Mỹ
Nguyễn Thiệu Lâu Rừng ở Trung Việt
Đoàn Thêm Vợ, con và nước
Song An Cư Sĩ Liên bang Mã Lai
Gian lại chơi chim
Cô Liêu Thế hệ J3 tại Anh và Pháp
Lưu Nguyễn Tiếng ta với sự phổ nhạc và cách hát ngày nay
Nguyễn Huy Khánh Lược khảo về Tam Quốc
Bình Nguyên Lộc (Nguiễn Ngu Í) Tiếng địa phương
Huy Trâm Trưa vàng (truyện ngắn)
Đông Xuyên Chiều về (thơ Lâm Nhân)
Lưu Nghi Con thằn lằn đứt đuôi
Giản Chi Hương nhớ (thơ)
Diệu Thanh Lòng tôi- bốn năm chỉ nhớ một người (thơ)
Kiêu Yiêu Ái nô (dịch Liêu Trai)
B.S. Nguyễn Trần Huân Từ điển y ngữ
Lâm Ngữ Đường (Vi Huyền Đắc dịch) Khói lửa kinh thành

nhatbook-download


Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


để lại phản hồi