Trí tuệ: nguồn gốc, bản chất, cấu trúc và đặc điểm


nhatbook-Trí Tuệ Nguồn gốc bản chất đặc điểm -Phạm Hồng Tung-2009

Tác giả: Phạm Hồng Tung,
Phạm Ngọc Thạch
Nguồn: Tạp chí KHXH Nhân Văn, 25
Năm: 2009
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

 


nhatbook-download


 

Bình luận