Nhận thức mới một số vấn đề lịch sử trong sử học Việt Nam từ 1986 đến nay


Tóm tắt:
Năm 1986 ở Việt Nam bắt đầu diễn ra công cuộc “Đổi mới” to lớn và toàn diện do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo. Công cuộc Đổi mới đã tác động mạnh mẽ tới các ngành khoa học xã hội trong đó có khoa học lịch sử. Hai mươi năm qua (1986-2006), dưới tác động của công cuộc Đổi mới, khoa học lịch sử Việt Nam có nhiều biến đổi tích cực về phương pháp nghiên cứu, về tư duy lịch sử. Nhiều vấn đề lịch sử vốn trước đây đã tranh luận hoặc đã được khẳng định và trở thành kiến thức lịch sử phổ thông nay được đánh giá lại và có nhận thức mới. Những nhận thức này có thể đã là kết luận nhưng cũng có thể mới chỉ là gợi mở. Dưới góc độ lịch sử sử học, phần viết dưới đây bước đầu tập hợp và mô tả một số vấn đề lịch sử đã được giối sử học Việt Nam bàn luận trong thời gian từ 1986 đến nay.

  1. Vấn đề phương pháp luận sử học (tính “đảng”)
  2. Vấn đề triều Nguyễn
  3. Vấn đề triều Mạc
  4. Nhân vật Hồ Quý Ly
  5. Nhân vật Phan Châu Trinh
  6. Hợp tác hóa nông nghiệp ở miền Bắc 1965-1975
  7. Tết Mậu Thân 1968
  8. Mốc mở đầu lịch sử thế giới hiện đại

Tác giả: Hoàng Hồng
Nguồn: Khoa Học, 4
Năm: 2006
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

nhatbook-download


 

để lại phản hồi