Việt Nam: Những biểu hiện sai lầm trong chính sách và kế hoạch tăng trưởng kinh tế không có mục tiêu chiến lược


Việt Nam Những biểu hiện sai lầm trong Kinh tế và chính sách

Tác giả: Vũ Quang Việt
Nguồn: Thời đại, 37
Năm: 2018
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

 


nhatbook-download


 

Bình luận