TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 51


Tạp chí Bách Khoa – số 51-1959

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 51-1959

Trong số này:

Huỳnh Văn Lang Dân số và kinh tế
Thế Quang một ý kiến về chữ “Trung”
Phạm Hoàng Thắc mắc (mặc cảm tự ti)
Đông Hồ Cánh quạt đề thơ
Phan Khoang, Hoàng Minh Tuynh Hồn Trung Hoa và Ki tô giáo
Vương Hồng Sến Thú chơi sách
Mộng Tuyết Đêm bất dạ
Trần Nguyễn Anh Ca “tôi đóng phim bên Anh” hay là “mang danh kịch sĩ một thời”
Ưng Trình Dịch kinh sách
Nguiễn Ngu Í Nguyễn Huệ
Bình Nguyên Lộc (Nguiễn Ngu Í) Tiếng địa phương
Nguyễn Trần Huân Từ điển y ngữ
Quỳnh Hương Bâng khuâng (thơ)
Nguyễn Cuộc phiêu lưu của chàng sinh viên ĐỨc
Đông Xuyên Trước hiên xuân sớm (thơ)
Tường Linh Mùa xuân cao nguyên (thơ)
Vũ Hạnh Một cái tết trong rừng
Lâm Ngữ Đường (Vi Huyền Đắc dịch) Khói lửa kinh thành

nhatbook-download


Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


Bình luận