TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 52


Tạp chí Bách Khoa – số 52-1959

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 52-1959

Trong số này:

Huỳnh Văn lang Dân số và Cần lao
Nguyễn Văn Ba Dịch lý và cơ giới, ca tâm
Phạm Hoàng “Trí” nhận, nhưng “Tâm” chưa nhận
Thế Quang Một ý kiến về “chữ Trung”
Phạm Duy Lân Chế độ kiểm soát bảo hiểm tại Vương quốc Ai lao
Phạm Hoàn Mĩ Lạc Vương hay Hùng Vương
Vương Hồng Sến Thú chơi sách
Phan Khoang, Hoàng Minh Tuynh Hồn Trung Hoa và Ki tô giáo
Bố Thuận Sự tích vua Kloong Ga-rai hay là sự tích tháp chàm
Cô Liêu Ái tình qua kính hiển vi
Song An Cư Sĩ Tito công sản quốc tế hay quốc gia
Lê Thanh Thái mắng tết Kỷ Hợi (thơ)
Trần Nguyễn Anh Ca “tôi đóng phim bên Anh” hay là “mang danh kịch sĩ một thời”
Phạm Lê Phan Những trang nhật ký viết bằng máu và nước mắt
Vũ Hân Lại say ca đêm xuân (thơ)
Mạc Ly Châu Thuyền Hoang (thơ)
Kiêu Yiêu Lữ Vô Bịnh
Á Nam Trần Tuấn Khải Đường thi dịch giải
Lâm Ngữ Đường (Vi Huyền Đắc dịch) Khói lửa kinh thành

nhatbook-download


Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


Bình luận