Nhân quyền ở phương Đông nhìn dưới góc độ triết học và so sánh lịch sử


nhatbook-Nhân quyền ở phương Đông nhìn dưới góc độ triết học và so sánh lịch sử-Nguyen Van Vinh-1994

 

Tác giả: Nguyễn Văn Vĩnh
Nguồn: Khoa Học, số 8
Năm: 1994
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

 


nhatbook-download


Có thể bạn quan tâm:
Quá trình chuyển biến tư tưởng của Nho sĩ Việt Nam trong 30 năm đầu thế kỷ XX
Những đóng góp của Nguyễn Văn Vĩnh với việc phát triển báo chí Tiếng Việt và truyền bá chữ quốc ngữ
Cách mạng tháng Tám trong ký ức nhà sử học Trần Huy Liệu
Sử gia Tàu đối với bà Triệu
Sử quan trong tư tưởng hiện đại
Quan hệ giữa Việt Nam-Campuchia-Xiêm giai đoạn 1834-1848
Phe phái và cạnh tranh quyền lực ở Việt Nam đầu thế kỷ XIX
CÁC NGHIÊN CỨU VỀ LÀNG VIỆT NAM
"Hồn Đại Việt, giọng Hàn Thuyên", vị trí lịch sử của Trung Quốc đối với Việt Nam và Nhật Bản
Các đặc trưng của tư tưởng triết học Việt Nam nửa đầu thế kỷ XIX
Cuộc khẩn hoang miền lục tỉnh của binh sĩ Việt Nam thời xưa
Từ tự nhiên thần luận đến tư tưởng về nhà nước pháp quyền trong tư tưởng chính trị của John Locke
Thái độ của nhật báo Sài Gòn đương thời về sự kiện hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu
Nhà nước quân chủ Việt Nam (939-1884)
Sự hình thành khuynh hướng sử học Mác-xít ở Việt Nam
Khái niệm địa chiến lược
Giao thương Việt-Nhật qua tư liệu Nghệ An đầu thế kỷ 18
Nhận thức về hệ thống chính trị ở nước ta từ 1945 đến nay trong sử học
Tử huyệt của nhà lãnh đạo chuyên quyền
Vấn đề đồng minh chiến lược của Việt Nam-Một cái nhìn lịch sử

Bình luận