TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 54


Tạp chí Bách Khoa – số 54-1959

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 54-1959

Trong số này:

Hoàng Thục Trinh Vấn đề phát triển nông nghiệp tại Việt Nam
Nguyễn Tương Như Thống nhất thoại
Phạm Hoàng “Thân dân” “đi sát với dân”
Phan Văn Thiết Án tử hình
Đoàn Thêm Triễn lãm Hội họa mùa xuân Kỷ Hợi
Nguyễn Quang Nhạ Thú chơi hoa ngày xuân
Nguyễn Thiệu Lâu Ngô Thời Nhậm
Phan Khoang, Hoàng Minh Tuynh Giáo hội Ki-tô và văn hóa trung Hoa
Vương Hồng Sến Thú chơi sách
Nguyễn Hiến Lê Cái chết của Socrate
Cô Phương Thảo Điểm sách
Tiểu Dân Không gian liên hành tinh thuộc về ai?
Phạm Hoàn Mĩ lạc Vương hay Hùng Vương?
Đỗ Tấn Mười hai năm (thơ)
Bình Nguyên Lộc (Nguiễn Ngu Í) Tiếng địa phương
B.S. Nguyễn Trần Huân Danh từ y ngữ
Huy Lực Cuộc đời ôi tuyệt đẹp (thơ)
Lan Đình Người khóc thầm ban đêm (truyện ngắn)
Kiêu Yiêu Hai anh em họ Thương (dịch Liêu Trai)
Lâm Ngữ Đường (Vi Huyền Đắc dịch) Khói lửa kinh thành

nhatbook-download


Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


để lại phản hồi