TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 55


Tạp chí Bách Khoa – số 55-1959

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 55-1959

Trong số này:

Đức Thạc Cái tinh túy của Khổng học
Nguyễn Hiến Lê Nhân dđọc bài “vài nhận xét về văn phạm Việt Nam” của GS Honey
Phạm Hoàng Có “tín” mới “thành”
Phan Văn Thiết Án tử hình
Dương Tuyên Dã Phu, Phan Vọng Húc Phùng Khắc Khoan, tức tạng bùng
Phan Khoang, Hoàng Minh Tuynh Đức ẩn khuất của Lão giáo và đức khiêm nhu của Kito giáo
Nguyễn Thiệu Lâu Ngô Thời Nhậm
Đoàn Thêm đọc tạp chí ngoại quốc
Phạm Hoàn Mĩ Lạc vương hay Hùng Vương
Nguyễn Anh Linh Điểm sách
Tôn Nữ Hoàng Trân Cảm đề “thanh sử huyề trân” (thơ)
Lê Thanh Thái Cái đồng hồ con ngựa (truyện ngắn)
Nguyễn Phan An Đêm trăng nhớ bạn (thơ)
Vũ Hạnh Mối thù của Khoan Ray

nhatbook-download


Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


Bình luận