TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 56


Tạp chí Bách Khoa – số 56-1959

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 56-1959

Trong số này:

Lê Linh Vấn đề nghiện rượu tại Việt Nam
Nguyễn Hiến Lê Nhân dđọc bài “vài nhận xét về văn phạm Việt Nam” của GS Honey
Phạm Hoàng Mặc cảm phạm tội
Đoàn Thêm Lấy vợ, lấy chồng
Phan Khoang, Hoàng Minh Tuynh Đức ẩn khuất của Lão giáo và đức khiêm nhu của Kito giáo
Đông Hồ Thư ký hàn lâm viện Ấn Độ
Cô Liêu Sinh vật học và con người
Binh Giang Cảm tác lúc lưu đày (thơ Ông Ích Khiêm)
Trần Văn Khê Lá thư Hải Ngoại
Cô Phương Thảo Điểm sách (siu cô ngương)
Tường Linh Những bàn tay (thơ)
Bình Nguyên Lộc (Nguiễn Ngu Í) Tiếng địa phương
B.S. Nguyễn Trần Huân Từ điển y ngữ
Trần Nguyễn Anh Ca Tôi đóng phim bên Anh
Á Nam Trần Tuấn Khải Đường thi dịch giải
Lê Hùng Một lời
Phan Lạc Tuyên Dòng suối đam mê (thơ)
Nguyễn Phúc Thằng khùng (truyện ngắn)

nhatbook-download


Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


để lại phản hồi