TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 57


Tạp chí Bách Khoa – số 57-1959

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 57-1959

Trong số này:

Nguyễn Phan Châu Nhân ngày phật đản
Cô Liêu Sinh vật học và con người
Phạm hoàng Thắc mắc
Trần Hà Trần Huyền Trang và chuyện thỉnh kinh lịch sử
Bùi Giáng một vài cảm tưởng khi đọc sách phật
Đông Hồ Thư ký hàn lâm viện Ấn Độ
Nguyễn Thiệu Lâu Sự thích một chiếc nghiên xưa
Phan Khoang, Hoàng Minh Tuynh Đức ẩn khuất của Lão giáo và đức khiêm nhu của Kito giáo
Nguyễn Ngọc Quang Thơ mơ
Trần văn Khê Âm nhạc phải chăng là một thú tiêu khiển
Phạm Công Thiện Tôi đọc “Thi sĩ cận đại Anh” của Lê Thanh Châu
Bùi Giáng Nguyện cầu (thơ)
Phong Ngạn Chiếc áo trên mố (tân Liêu Trai)
Công Diêu (dịch) Thà chết một mình (truyện ngắn Eric Rae)
Đông Xuyên lầu Đa-cảnh chửa Cam Lộ
Vân Trang Phấn đấu (truyện ngắn)
Lâm Ngữ Đường (Vi Huyền Đắc dịch) Khói lửa kinh thành

nhatbook-download


Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


Bình luận