TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 58


Tạp chí Bách Khoa – số 58-1959

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 58-1959

Trong số này:

Bích Quang Một nền giáo dục nhân bản: một nền giáo dục toàn diện
Nguyễn Hiến Lê Vaăn thế nào là ba-lan
Phạm Hoàng Tội chung? Trách nhiệm chung?
Hoàng Minh Tuynh Cuộc khởi nghĩa tại Tây Tạng
Đoàn Thêm Sinh con đẻ cái
Trần Hà Trần Huyền Trang và chuyện thỉnh kinh lịch sử
Song An Cư Sĩ Bá Linh ngã tư quốc tế
B.S. Nguyễn Trần Huân bàn qua về vấn đề “thụ thai theo ý muốn”
Trần Văn Khê Nhạc sĩ Joseph Haydn
Nguiễn Ngu Í Một cuộc phỏng vấn văn nghệ của “Bách Khoa”
Nguyễn Văn Xuân Điểm sách
Trần Nguyễn Anh Ca “tôi đóng phim bên Anh”
Nguiễn Ngu Í Ba sắc hoa (thơ)
Lan Đình Màu vàng (thơ)
Nguyễn (dịch) Baà me già
Võ Thùy Lam Mai anh về (thơ)
Minh Hữu Ngày lại sáng
Lâm Ngữ Đường (Vi Huyền Đắc dịch) Khói lửa kinh thành

nhatbook-download


Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


Bình luận