TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 59


Tạp chí Bách Khoa – số 59-1959

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 59-1959

Trong số này:

Thế Quang Minh Minh Đức
Hoàng Minh Tuynh Nước Đức trước đề nghị hòa bình của Liên xô
Phạm Hoàng Chọn tài năng hay đạo đức
Phạm Hoàng Hộ Sự bảo tồn thiên nhiên
Ngà Ngà Tôi cũng nhớ Tản Đà
Phan Khoang & Hoàng Minh Tuynh (dịch) Kiêm ái của Mặc địch và Bác ái của Ki-tô giáo
B.S. Nguyễn Trần Huân Thụ thai theo ý muốn
Đoàn Thêm Y phục và thời trang
Trần Văn Khê Hát tuồng
Nguyễn Anh Linh Điểm sách “thời mới dạy con theo lối mới” của Nguyễn Hiến Lê
Thiếu Sơn, Vũ Bằng Ý kiến về truyện ngắn Việt và ngoại quốc
Vũ hân Ngậm ngải tìm trầm (thơ)
Võ Phiến Lẽ sống (truyện ngắn)
Huy Lực Anh, Chị (thơ)
Kim Lương Hồng nhan (truyện dịch)
Phan Lạc Tuyên Tĩnh vật (thơ)

nhatbook-download


Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


Bình luận