TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 60


Tạp chí Bách Khoa – số 60-1959

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 60-1959

Trong số này:

Thế Quang Minh Minh Đức
Hoàng Minh Tuynh Phương thuật điều hành ngoại giao của Liên xô
Phạm Hoàng Tinh thần Tiểu, Trung học và tinh thần Đại học
Nguyễn Hiến Lê Ông Bà Curie
Nguyễn Đình Hòa Phương pháp phân định từ loại
Phan Vọng Húc Phạm Quý Thích
Tiểu Dân Năm Băng cầu thuộc về ai?
Đoàn Thêm Rút kinh nghiệm 15 năm đèn sách
Trần Hà Trần Huyền Trang và chuyện thỉnh kinh lịch sử
Phạm Hoàng Hộ Sự bảo tồn thiên nhiên
Nguyễn Văn Xuân Điểm sách “mưa cuối năm” của Võ Phiến
Trần Tuấn Khải (dịch) Đường thi dịch giải
Bà Tùng Long, Bùi Xuân Uyên, Xuân Nhã Ý kiến về truyện ngắn Việt và ngoại quốc
Nguyễn Phan Quế Câu chuyện gió sương
Huy Lực Chiều (thơ)
Trần Nguyễn Anh Ca Tôi đóng phim bên Anh
Tường Linh Lối cũ (thơ)
Vân Trang Chú tôi treo tranh
Vũ Quỳnh Bang Tiình thuở ấy
Võ Phiến Lẽ sống (truyện ngắn)
Thùy Song Thanh Bờ cỏ (thơ)
Lâm Ngữ Đường (Vi Huyền Đắc dịch) Khói lửa kinh thành

nhatbook-download


Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


Bình luận