HANDBOOK OF LOGISTICS AND DISTRIBUTION MANAGEMENT


Handbook of Logistics and Distribution Management

nhatbook-The handbook of Logistics and Distribution managment-Alan Rushton-2010

Tác giả: Alan Rushton, Phil Croucher, Peter Baker
Nxb: Kogan Page Limited
Năm: 2010
Ngôn ngữ: English
Định dạng: pdf 


nhatbook-download


 

để lại phản hồi