CÂU CHUYỆN NHÀ QUẢN LÝ CÀ RỐT


Câu chuyện nhà quản lý cà rốt và nghệ thuật khen thưởng

Nhatbook- Câu chuyện nhà quản lý carot và nghệ thuật khen thưởng-Adrian Gostick-2006

Tác giả: Adrian Gostick
Chester Elton
Nxb: Trẻ
Năm: 2006
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf 


nhatbook-download


 

để lại phản hồi