TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 61


Tạp chí Bách Khoa – số 61-1959

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 61-1959

Trong số này:

Đoàn Đức Nhân Định lại việc phiên âm nhân danh và địa danh
Hoàng Minh Tuynh Vấn đề viện trợ các nước chậm tiến
Phạm Hoàng Hai thái độ, hai tinh thần
Nguyễn Hiến Lê Ông Bà Curie
Tiểu Dân Năm Băng cầu thuộc về ai?
Đoàn Thêm Học chữ nước ngoài
Đông Hồ “Trấn bắc hành cung hoài cổ” của bà Huyện Thanh Quan
Nguyễn Đình Hòa Phương pháp phân định từ loại
Phan Khoang, Hoàng Minh Tuynh Kiêm ái của Mặc địch và Bác ái của Ki-tô giáo
Phạm Hoàng Hộ Sự bảo tồn thiên nhiên
Trần Văn Khê Đại hội Khảo nhạc quốc tế
Nguyễn Hiến Lê Điểm sách: Tân liêu trai của Bình Nguyên Lộc
Tam Ích, Nguyễn Đức Quỳnh Ý kiến về truyện ngắn Việt và ngoại quốc
Thủy Thủ Sống ở đời
Thùy Song Thanh Ý nghĩ (thơ)
Nguyễn Văn Xuân Một cuộc tấn công (truyện ngắn)
Diệu Thanh Hoang Mang (thơ)
Ngụy Tấn Thương Huyền hoặc (thơ)
Võ Phiến Lẽ sống (truyện ngắn)
Hương Quy Trong đêm (thơ)

nhatbook-download


Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


Bình luận