TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 63


Tạp chí Bách Khoa – số 63-1959

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 63-1959

Trong số này:

Hoàng Minh Tuynh Chế độ Công xã nhân dân tại trung Hoa Cộng Sản
Thái Văn Kiểm Sử học Việt Nam qua các thời đại
Huynh Đệ Quân nhân phạm pháp
Phạm Hoàng Thắc mắc
Tân-Fong-Hiệb Bạch Thái Bưởi
Võ Phiến Cá tính văn học miền Nam
Nguyễn Trần Huân Cấn đề thuốc giả (placebos)
Cô Liêu Thanh niên và mặc cảm thời đại
Đoàn Thêm Thưử giả quyết vấn đề giải trí
Mộng Tuyết Đốt sách
Biình Nguyên Lộc, Nguiễn Ngu Í Tiếng địa phương
Nguyễn Tử Quang Thử tìm xuất xứ bài Vọng cổ
Thẩm Thệ Hà, Hồ Nam Ý kiến về truyện ngắn Việt và ngoại quốc
Phượng Hoa Không đề (thơ)
Trần Đại Đêm Đại lộ (truyện ngắn)
Đinh Cường Tuổi dại (thơ)
Nguyễn Thị Hoàng Nắng Trưa (Thơ)
Đỗ Tấn Chiều mưa mau (thơ)
Tam Thập Ngũ Lang Người thủy thủ Hòa lan (truyện dịch)
Ngu Í Nguiễn Hữu Ngư Bóng, Hương:xưa (thơ)
Bùi Giáng Gửi Anh (thơ)
Kim Tuấn Chiều Pleiku (thơ)
Lâm Ngữ Đường (Vi Huyền Đắc dịch) Khói lửa kinh thành

nhatbook-download


Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


One Reply to “TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 63”

Bình luận