TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 64


Tạp chí Bách Khoa – số 64-1959

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 64-1959

Trong số này:

Huỳnh Văn lang Vấn đề phát triển kinh tế
Hoàng Minh Tuynh Chế độ Công xã nhân dân tại trung Hoa Cộng Sản
Phạm Hoàng Thắc mắc
Nguyễn Hiến Lê Luật phát triển theo trôn ốc của trẻ, áp dụng vào sự dạy dỗ thiếu niên
Nguyễn Thiếu Nguyên Tìm hiểu công cuộc sáng tạo của Nghệ sĩ
Nguyễn Văn Hầu Trần Văn Thành, chiến sĩ cách mạng Cần Vương
Cô Liêu Thanh niên và mặc cảm thời đại
Nguyễn Tiến Chiêu Tìm hiểu nguồn gốc quan học Bắc Ninh
Nguyễn Văn Xuân Điểm sách: Hoa Đăng
Phan Ngô, Nguyễn Vỹ Ý kiến về truyện ngắn Việt và ngoại quốc
Trần Nguyễn Anh Ca Tôi đóng phim bên Pháp
Lãng Ngâm Khách Mộc Lan từ (dịch)
Hoàng Khanh Bài thơ của những kẻ không nhà
Mộng Tuyết Đốt sách
Đoàn Thêm Tao đàn mộng ký
Xuân Hiến Anh thợ nhà in (thơ)
Huy Trâm Chiều tỉnh lỵ (thơ)
Trần Hà Trung Tình Bắc Nam
Nguyễn Thị Hoàng Chiều (thơ)
Huy Lực Rừng (thơ)
Trúc Anh Thầy trò tôi (nhật ký của một giáo viên)

nhatbook-download


Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


Bình luận