TỨ THƯ LÃNH ĐẠO-THUẬT DỤNG NGÔN


Tứ thư lãnh đạo – thuật dụng ngôn

nhatbook-Tứ thư lãnh đạo -Thuật dụng ngôn-Hoa Nhan-2014

Tác giả: Hòa Nhân
Nxb: Lao Động Xã Hội
Năm: 2014
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf 


nhatbook-download


 

Bình luận