Đông Á trong nền chính trị thế giới thế kỷ XX


nhatbook-Dong A

 

Tác giả: Nguyễn Quốc Hùng
Nguồn: Khoa Học
Năm: 2003
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

 


nhatbook-download


Tóm tắt:

Thế kỷ XX đã lùi dần vào quá khứ nhưng rõ ràng thế kỷ XX đã để lại những dấu ấn mãi mãi không phai mở với những tiến bộ phi thường , nhừng thành tựu kỳ diệu và cả những đổi thay to lớn, thậm chí những đảo lộn bất ngờ. Trong thế kỷ vĩ đại ấy, có thể nói Đông Á đã có một sự hiện diện trên nhiều bình diện, khía cạnh khác nhau. Bài viết ngắn này chỉ bước đầu đề cập Đông Á từ góc độ trong quan hệ với nền chính trị thế giới thế kỷ XX. Và từ góc độ ấy, Đông Á trong bài viết này được nhận thức như một vực địa – chính trị bao gồm cả Đông Bắc Á và Đông Nam Á, như thực tế lịch sử thế kỷ XX đã tỏ rõ những mối quan hệ mật thiết về cả chính trị và kinh tế giữa Đông Bắc Á và Đông Nam Á, mặc dầu khái niệm Đông Á còn nhiều ý kiến khác nhau xét từ các tiêu chí khu vực địa-văn hóa, địa-lịch sử-văn hóa…
Có thể bạn quan tâm:
Tiền lương bằng với giá trị sức lao động
Nhân quyền ở phương Đông nhìn dưới góc độ triết học và so sánh lịch sử
Chính sách chính trị của Nho giáo
Sản xuất và buôn bán đồ gốm ở Vương quốc Champa trong thế kỷ XV và XVI
Chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam trên vùng đất Nam Bộ
Việc bang giao giữa Cao Miên và Việt Nam, nhìn từ phía Cao Miên
Những bản hiến pháp độc lập đầu tiên ở Đông Nam Á năm 1945
Quan điểm tiến hành cải cách ruộng đất ở Việt Nam trong những năm 1945-1956 qua các nghị quyết Trung...
Việt Nam Quốc Dân Đảng trong thời kỳ thoái trào và biến chất 1930-1954
"Hồn Đại Việt, giọng Hàn Thuyên", vị trí lịch sử của Trung Quốc đối với Việt Nam và Nhật Bản
Những trụ cột Chính trị-Xã hội của chính quyền Đệ nhất cộng hòa ở miền Nam Việt Nam 1954-1963
Về mối quan hệ giữa Lê Văn Duyệt và vua Minh Mạng qua quá trình tập trung quyền lực 30 năm đầu triều...
Phương pháp phân tích-phê khảo sử liệu trong nghiên cứu lịch sử
Phùng Khắc Khoan, tức Trạng Bùng
Vài nét về trào lưu "sử học mới" trong sử học phương tây hiện đại
Quá trình chuyển biến tư tưởng của Nho sĩ Việt Nam trong 30 năm đầu thế kỷ XX
Về hoạt động của các đảng phái chính trị ở Nam Kỳ năm 1938
Vết nứt rạn đầu tiên của Cộng sản Quốc tế: vụ Tito
Phật giáo và chính trị ở Đại Việt
Địa chính trị: những vấn đề lý thuyết và định hướng nghiên cứu ở Việt Nam

Bình luận