Đông Á trong nền chính trị thế giới thế kỷ XX


nhatbook-Dong A

 

Tác giả: Nguyễn Quốc Hùng
Nguồn: Khoa Học
Năm: 2003
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

 


nhatbook-download


Tóm tắt:

Thế kỷ XX đã lùi dần vào quá khứ nhưng rõ ràng thế kỷ XX đã để lại những dấu ấn mãi mãi không phai mở với những tiến bộ phi thường , nhừng thành tựu kỳ diệu và cả những đổi thay to lớn, thậm chí những đảo lộn bất ngờ. Trong thế kỷ vĩ đại ấy, có thể nói Đông Á đã có một sự hiện diện trên nhiều bình diện, khía cạnh khác nhau. Bài viết ngắn này chỉ bước đầu đề cập Đông Á từ góc độ trong quan hệ với nền chính trị thế giới thế kỷ XX. Và từ góc độ ấy, Đông Á trong bài viết này được nhận thức như một vực địa – chính trị bao gồm cả Đông Bắc Á và Đông Nam Á, như thực tế lịch sử thế kỷ XX đã tỏ rõ những mối quan hệ mật thiết về cả chính trị và kinh tế giữa Đông Bắc Á và Đông Nam Á, mặc dầu khái niệm Đông Á còn nhiều ý kiến khác nhau xét từ các tiêu chí khu vực địa-văn hóa, địa-lịch sử-văn hóa…
để lại phản hồi