TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 65


Tạp chí Bách Khoa – số 65-1959

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 65-1959

Trong số này:

Huỳnh Văn lang Vấn đề phát triển kinh tế
Nguyễn Hiến Lê Óc thẩm mỹ và cái đẹp
Hoàng Minh Tuynh Viện trợ kỹ thuật: Huyền thuật Tây Phương
Phạm Hoàng Thắc mắc: tiến
Đoàn Thêm 24 giờ của chúng ta
Nguyễn Thiệu Lâu Một chiến công của Phạm Hữu Tâm
Nguyễn Tiến Chiêu Tìm hiểu nguồn gốc quan học Bắc Ninh
Nguyên Phủ Bàn về con đường của Từ thức
Triều Đẩu, Phạm Công Thiện Ý kiến về truyện ngắn Việt và ngoại quốc
Thanh Thuyền “Biện chứng giải thoát trong Phật giáo” của Nguyễn Văn Trung
Biình Nguyên Lộc Tiểu thuyết, truyện ngắn và tân truyện
Cô Phương Thảo Điểm sách: Di mơ
Trần Nguyễn Anh Ca Tôi đóng phim tại Pháp
Nguyễn Ngu Í Đắng hay Ngọt (thơ)
Lê Vân Cảm nghĩ (truyện ngắn)
Huy trâm Tình thu (thơ)
Thanh An Duyên Trăng (thơ)
Vũ Quỳnh Bang Một đêm trung thu (truyện ngắn)
Đinh Cường Nhớ mùa thu cũ (thơ)
Đông Xuyên Trăng thu (thơ)
Lâm Ngữ Đường (Vi Huyền Đắc dịch) Khói lửa kinh thành

nhatbook-download


Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học
Bình luận