TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 66


Tạp chí Bách Khoa – số 66-1959

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 66-1959

Trong số này:

Huỳnh Văn lang Phương diện hành chánh của sự hoạch định kinh tế
Hoàng Minh Tuynh Liên bang Xô Viết và Trung Hoa cộng sản: đồng tình hay tương khắc?
Nguyễn Đình Hòa Phương pháp phân định từ loại
Nguyễn Hiến Lê Óc thẩm mỹ và cái đẹp
Đoàn Thêm Trở lại vấn đề tiến bộ
Nguyễn Trinh Dzoanh Ngày tận thế
Trần Văn Khê Hát chèo
Nguyễn Huy Khánh Luận nhân vật đời Tam quốc
Lưu Nghi, Nguyễn thị Vinh Ý kiến về truyện ngắn Việt và ngoại quốc
Yã Hạc Nguyễn Văn Trung Danh từ địa phương
Nguyễn Anh Linh Điểm sách:” triết lý văn hóa khái luận) Nguyễn Đ. Thục
Giản Chi Biệt cố nhân trên sông Hoài (thơ dịch)
Trần Nguyễn Anh Ca Tôi đóng phim tại Pháp
Nguyễn Trong đồng hoang (truyện dịch)
Phan Lạc Tuyên Nét vẽ (thơ)
Tấn Vũ ĐI trong đêm (truyện Ngắn)
Kim Thu Hương chiều (thơ)
Yã Hạc Nguyễn Văn Trung Dư hương (thơ)
Diên Nghị Diệu vợi (thơ)
Vương Tân Xa xôi (thơ)
Hoài Dương Thương về thôn bản (thơ)
Võ Phiến Thác đổ sau nhà (truyện ngắn)

nhatbook-download


Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học
2 Replies to “TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 66”

  1. có sự lẫn lộn ở đây: số 66 bị đăng lầm số 65! xin vui lòng kiểm tra lại.
    cảm ơn,
    thân ái,

để lại phản hồi