Kinh tế - Kinh doanh

TỨ THƯ LÃNH ĐẠO-THUẬT LÃNH ĐẠO


Tứ thư lãnh đạo – thuật lãnh đạo

nhatbook-Tứ thu lãnh đạo-Thuật Lãnh đạo- Hòa Nhân-2014

Tác giả: Hòa Nhân
Nxb: Lao Động Xã Hội
Năm: 2014
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf 


nhatbook-download


 



KM-tiki dựt cô hồn

Gửi phản hồi