TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 67


Tạp chí Bách Khoa – số 67-1959

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 67-1959

Trong số này:

Huỳnh Văn lang Phương diện hành chánh của sự hoạch định kinh tế
Hoàng Minh Tuynh Liên bang Xô Viết và Trung Hoa cộng sản: đồng tình hay tương khắc?
Phạm Hoàng Thắc mắc: Ngày mai
Phan Khoang Những biến chuyển đầu tiên trong xã hội Việt nam khi tiếp xúc với văn minh Âu Tây
Đoàn Thêm Tề gia nội trợ
Cô Liêu Hoõa tiển Lunik II và sự chinh phục mặt trăng
Tiểu Dân làm thế nào sống chung với Liên xô
Nguyêễn Tiến Chiêu Trống Cơm
Yã Hạc Nguyễn Văn Trung Danh từ địa phương
Nguyễn Huy Khánh Luận nhân vật đời Tam quốc
Hoàng Trọng Miên, Đông Hồ, Cung Giũ Nguyên Ý kiến về truyện ngắn Việt và ngoại quốc
Nguyên Phủ Điểm sách: thi nhân việt nam hiện đại
Trần Nguyễn Anh Ca Tôi đóng phim tại Pháp
Kiều Yiêu Thần ếch (dịch Liêu Trai)
Thành Tân Đầu cá lóc (truyện ngắn)
Võ Phiến Thác đổ sau nhà (truyện ngắn)

nhatbook-download


Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


Bình luận