TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 68


Tạp chí Bách Khoa – số 68-1959

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 68-1959

Trong số này:

Lê Linh Vấn đề sử dụng đất đai tại Việt Nam
Hoàng Minh Tuynh Dư luận đệ tam Thế giới đối với viện trợ
Phạm Hoàng Thắc mắc: Bài học của lịch sử
Phan Khoang Những biến chuyển đầu tiên trong xã hội Việt nam khi tiếp xúc với văn minh Âu Tây
Nguyễn Hùng Cường Sự phân loại sách và các hệ thống thư viện trên thế giới
Đoàn Thêm Chúng ta theo lẽ nào?
Cô Liêu Linkik III
Yã Hạc Nguyễn Văn Trung Danh từ địa phương
Nguyễn Huy Khánh Luận nhân vật đời Tam quốc
Nguyễn Phúc, Lê Văn Trương, Võ Phiến Ý kiến về truyện ngắn Việt và ngoại quốc
Châu hải Kỳ Bàn về vấn đề đính chính tài liệu Văn học
Trần Nguyễn Anh Ca Tôi đóng phim tại Pháp
Phạm Thanh Thư trả lời bài Điểm sách của ông Nguyên Phủ
Vũ Anh Tuấn Nơi thôn dã (truyện dịch)
Mặc Thu Cơn giông (truyện ngắn)
Phan Du Ngôi sao xa (truyện ngắn)

nhatbook-download


Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học
để lại phản hồi