TỨ THƯ LÃNH ĐẠO-THUẬT QUẢN TRỊ


Tứ thư lãnh đạo – thuật quản trị

nhatbook-Tu thu lanh dao-Thuat quan tri-Hoa Nhan-2014

Tác giả: Hòa Nhân
Nxb: Lao Động Xã Hội
Năm: 2014
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf 


nhatbook-download
Bình luận