TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 69


Tạp chí Bách Khoa – số 69-1959

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 69-1959

Trong số này:

Lê Linh Vấn đề sử dụng đất đai tại Việt Nam
Hoàng Minh Tuynh Tinh thần tôn giáo tại liên bang Xô Viết
Phạm Hoàng Thắc mắc: Im lặng
Nguyễn Văn Hầu
Trương Văn Chinh, Nguyễn Hiến Lê Bàn về vấn đề phân từ loại Việt Ngữ trong cuốn “le Parler Vietnamien” (Lê Văn Lý)
Nguyễn Toại Bàn về mấy bản đồ xưa in trong quyển “Việt sử Tân Biên”
Nguyễn Trinh Dzoanh Để tìm hiểu khoa học hiện đại
Nguyễn Huy Khánh Luận nhân vật đời Tam quốc
Nguyên Phủ Điểm sách: Trăng treo đầu súng (thơ Tưởng Linh)
Phạm Tăng, Ái Lan, Doãn Quốc sỹ, Thiên Giang, Lê Văn Siêu, Nguyễn Hiến Lê Ý kiến về truyện ngắn Việt và ngoại quốc
Nguyễn Hiến Lê Con vịt (tùy bút)
Trần Nguyễn Anh Ca Tôi đóng phim tại Pháp
Chu Minh Thụy Song Hành (truyện ngắn)
Kiêu Yiêu Hàng Nương (dịch Liêu Trai)
NG-V. Xuân Cây đa đồn cũ (truyện ngắn)

nhatbook-download


Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học
Bình luận