TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 70


Tạp chí Bách Khoa – số 70-1959

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 70-1959

Trong số này:

Nghiêm Phú Lưu TÌnh hình kinh tế các nước Nam và Đông Nam Á Châu
Hoàng Minh Tuynh Tân truyện: bức ảnh làm phép lạ
Phạm Hoàng Học vấn chuyên nghiệp và học vấn phổ thông
Thanh Thuyền Giá trị Kinh dịch
Trương Văn Chinh, Nguyễn Hiến Lê Bàn về vấn đề phân từ loại Việt Ngữ trong cuốn “le Parler Vietnamien” (Lê Văn Lý)
Đoàn Thêm Một vài nguyện vọng của người đọc tạp chí
Trần Văn Khê Nhạc sĩ Beethoven và giao hưởng khúc số 9
Thuần Phong Vè hay là phú bình dân
Phạm Công Thiện Đọc “Sandor Petofi…”
Đạm Như N.T., Lê Ngọc Trụ Thắc mắc chung quanh bài “Thống nhất thoại”
Võ Xuân Ý Người ta đã làm hại Hàn mặc Tử như thế nào?
Võ ĐỨc Diên, Phạm Cao Cùng, Nguyễn Văn Còn, Vũ Ký, Giản Chi, Ý kiến về truyện ngắn Việt và ngoại quốc
Hoàng Trọng Miên Chung quanh bộ “Việt Nam văn học toàn thư”
Trần Quốc Anh Xem qua triễn lãm sách
Lê Tây Sơn Lời thú tội (truyện dịch)
Trang Thế Hy Giả đò Yêu (truyện ngắn)
NG-V. Xuân Cây đa đồn cũ (truyện ngắn)

nhatbook-download


Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học
Bình luận