TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 72


Tạp chí Bách Khoa – số 72-1960

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 72-1959

Trong số này:

Nghiêm Phú Lưu Những quan niệm viện trợ kinh tế hợp lý của Tây Đức
Phạm Hoàng Thắc mắc: Còn tin tưởng hay mất tin tưởng
Hoàng Minh Tuynh Chính trị phải đạo đức
Phan Khoang Vấn đề cải cách của Việt Nam khi mới tiếp xúc với Tây phương
Cô Liêu Ghép Thận
Đoàn Thêm Mơ mộng và lang thang
Trần Văn Khê Lá thu hải ngoại: Giới thiệu Việt-nhạc ở Thụy Sĩ
Nguyễn Hiến Lê Điểm sách: “Đường thi trích dịch”
Lê Thành Nhân Bức thư trả lời ông Phạm Công Thiện
Nhiều TG Ý kiến về truyện ngắn Việt và ngoại quốc
Nguyễn Cây giáng sinh thượng giới (truyện dịch)
Diệu Linh Quà tặng Noel (Thơ)
Mặc Thu Âm hưởng (họa thơ Đoàn Thêm)
Kiêu Yiêu Trương Tam Quan (dịch Liêu Trai)
Lê Hùng Khép nép (thơ)
Việt Trữ Kèn đưa ma (truyện ngắn)
Kim Thu Lối cũ về chiều (thơ)
Vũ Hạnh người nữ tỳ (truyện ngắn)

nhatbook-download


Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học
để lại phản hồi