TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 73


Tạp chí Bách Khoa – số 73-1960

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 73-1960

Trong số này:

Huỳnh Văn lang Vài nhận xét căn bản để thiết lập một chánh sách thuế vụ
Phạm Hoàng Dòng tư tưởng
Hoàng Minh Tuynh Định nghĩa dân chủ
Thuần Phong Con chuột, theo quan niệm ta trong văn thơ
Nguyễn Thượng Ruyền Cuụ Phan Bội Châu ở Hàng Châu
Trần Thúc Linh Hoa Xuân
Vương Hồng Sến Bộ chén trà năm Giáp Tý
Pv Nguyễn Hiến Lê Tình hình xuất bản trong năm 1959
Bùi Khánh Đản Xuân mới người xưa (thơ)
Vũ Hân Chung thủy (thơ)
Phạm Ngọc Thảo Nổ súng để làm gì?
Nguyễn Văn Ba Dịch Lý và Kiết, Hung, Hối, Lẫn
Mặc Thu Tác phẩm 99,5 (truyện ngắn)
Đoàn Thêm các ông Hoàng Mộng Tưởng
Trương Đình Cừ bàn về sự phát triển của nền tân nhạc Việt Nam
Nguiễn Ngu Í Tổng kết cuộc phỏng vấn truyện ngắn Việt và ngoại quốc
Trần Thi Khanh Xuân giang hoa nguyệt dạ (thơ)
Phan Văn Tạo cái bong bóng lợn
Cô Liêu Thanh niên Việt Nam ngày nay
Nguyễn Hiến Lê Vấn đề dạy sinh ngữ ở bậc Trung Học và dùng tiếng Việt làm chuyển ngữ ở bậc Đại học
Đoàn Thêm Tết mới Tết cũ
Khổng Nghị Dưới tấm bao lớn (truyện ngắn)
H.Đ. Tin vắn quốc tế
Á Nam Trần Tuấn Khải Vọng kế môn (thơ Tổ Vịnh)
Tiểu Dân Năm 1960 với những khả năng kiến tạo hòa bình
Phan Lạc Tuyên Tiếng chim mùa xuân (thơ)
Cô Phương Thảo Tình hình văn chương và báo chí năm 1959
Nguyễn Phan An Lá thuư gửi mẹ lúc xuân về (thơ)
Quốc Dũng Hoa lạ (truyện dịch)
Xuân Hiến Bách Khoa đại tiệc (thơ vui)
Trần Văn Khê Xuân xa quê (nhạc)
Vũ Thanh Ly Một vài hình ảnh Tết (phóng sự)
Huy trâm Dòng năm tháng (thơ)
Trang Thế Hy Bơ Vơ (truyện ngắn)
Đông Xuyên Ngày xuân sắp về miền Đông gởi Miêu Thân
Võ Phiến Tuổi thơ đã mất (truyện ngắn)
Nguyễn Văn Xung Duyên Xuân (thơ)
Kiêu Yiêu Nữ lang nhaf họ Đậu (Liêu Trai)
Tường Linh Vui, vườn (thơ)
Nguyễn Phát đạn (truyện ngắn Puskin)
Nguiễn Ngu Í Chí hạng Võ – Tình Ngu Cơ
Y ã Hạc, Nguyễn Văn Trung Thuyền đi (thơ)
Vũ Hạnh Cuối ba dùm (truyện ngắn)
Huy Lực Những mùa xuân (thơ)
Ngu Í Nguiễn Hữu Ngư Bài thơ hai ngả (thơ)
Phan Du Ông quán ở châu đốc, từ bi (truyện ngắn)

nhatbook-download


Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học
để lại phản hồi