Tạp chí Đại Học-số 7


Tạp chí Đại Học – số 7 -1959

nhatbook-Tạp chí Đại học số 7-ntg-1959

Trong số này:

Tạp Chí Đại Học Kiểm điểm
Nguyễn Văn Trung Thử đặt lại vấn đề văn hóa ở Việt Nam ngày nay
Trần Văn Toàn Trở lại vấn đề nhân sinh
Lê Văn Tình yêu trong thân thế và thi phẩm của John Keats
Lê Tuyên Những nét đẹp xưa trong thi ca Việt Nam Cận đại
Phan Xuân Sanh Hội họ và cảnh thê lương giữa thời loạn
Nguyễn Toại Phê bình cổ luật
Chen Ching Ho Giáo sư Naojiro Sugimoto và học thuyết trong cuốn sách mới của tiên sinh
P.X.S. Đời sống Viện Đại Học Huế
Nguyễn Minh Thăng Đọc “Lịch trình diễn tiến của phong trào quốc gia Việt Nam” của Nghiêm Xuân Hồng
Võ Quang Yến Các chất hữu cơ và bệnh Ung thư
Phan Xuân Sanh trả lời một bức thư bàn về Van Gogh

nhatbook-download


Các số khác của Tạp chí Đại Học
Bình luận