TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 78


Tạp chí Bách Khoa – số 78-1960

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 78-1960

Trong số này:

Nguyễn Khắc Xuyên Tự điển Việt Bồ La
Hoàng Minh Tuynh Marie Noel
Phạm Hoàng Coi trái thì biết cây
Nguyễn Quang Lục Cao Biền
Đoàn Thêm Thơ sáng thơ tối
Thái Văn Kiểm Tìm dầu cây Bjach Mai
Võ Quang Yến Cung trăng đối mặt
Phúc Sa Nhân việc sụt giá lúa
Trần Văn Khê Nhân đọc bài “trống Cơm”
Bùi Thu Trinh Vài thắc mắc sau khi đọc: “Con đường tiển triển đầu tiên của âm nhạc Việt Nam của ô. Nguyễn Phụng
Hoài Hương Lửa Tết Cà Diêm (thơ)
Nguyễn Văn Xuân Khách
Cô Trúc Liên Con ốc bể (thơ)
Anh Lâm Con đường đi tồi (tùy bút)
Cô Phương Thảo Điểm sách: Cô gái xóm nghèo (Phan Du)
Vũ Trung Vĩnh
Nguyên Phủ Tao Đàn họp mặt đầu xuân

 


nhatbook-download


Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học
để lại phản hồi