Tạp chí Đại Học-số 8


Tạp chí Đại Học – số 8 -1959

nhatbook-Tạp chí Đại học số 7-ntg-1959

Trong số này:

Nguyễn Văn Trung Đối thoại
L.M Trần Thái Đỉnh Thuyết vô ngã và quan niệm nhân vị trong Phật giáo nguyên thủy
Cao Xuân Hà Nghĩ về phật giáo Việt nam hiện nay
Lâm Ngọc Huỳnh Tìm hiểu Xã hội học
Nguyễn Nam Châu Verscors, hình ảnh một thế hệ trí thức
Phạm Việt Tuyền Một vài ý kiến về sự nghiệp Gia Long
Bửu Kế Từ việc Hồng Bảo bị truất đến việc phản nghịch ở kinh thành
Nguyễn Đình Giang Thử tìm hiểu Nguyễn Du và truyeejn Kiều theo một phương pháp mới
Võ Quang Yến Hội nghị ứng hụng hòa bình nguyên tử lực Geneve
Phạm Văn Ngọc Năm địa cầu vật lý học quốc tế
Phạm Văn Ngọc Phương pháp học tính phóng xạ của đá
Vũ Đình Chính Sự khai triển của vi trùng

nhatbook-download


Các số khác của Tạp chí Đại Học
Bình luận