Vài nét về vai trò của Hoạn quan trong ngoại thương thế kỷ 17


nhatbook-Thai_giam_trieu_Nguyen
Hoạn quan triều Nguyễn
Tác giả: Hasuda Takashi
Nguồn: 25 năm Việt Nam Học
Năm: 2010
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

nhatbook-download


Tóm tắt:

Bài viết này thử phác họa hoạt động và vị trí của hoạn quan, cụ thể hơn qua đối chiếu nguồn sử liệu nước ngoài và trong nước hoặc sử liệu được giữ gìn ở địa phương. Nói chung, quan chức kiêm nhiệm của hoạn quan hầu hết thuộc về ban võ, khi hoạn quan tham dự chính quyền địa phương thì thấy được nhiều chức Trấn thủ hay là Lưu thủ đều thuộc về ban võ. Cho nên tính chất của hoạn quan có thể gần với võ thần hơn văn thần. Còn chúng ta rất dễ phê phán hoạn quan trên sử sách, nhưng xem cụ thể hơn hoạt động của hoạn quan qua bài này, khó tìm ra sự đối lập giữa văn thần nho sỹ và hoạn quan.

Nhà Minh ở Trung Quốc cũng nổi tiếng với nạn hoạn quan độc quyền trong một thời kỳ, đối lập giữa Nội đình và Ngoại triều thật ác liệt. Còn ở nhà Lê Trung hưng thì hoạn quan dường như là thành viên chính thức của Ngoại triều.
Bình luận