CHỦ NGHĨA MARX VÀ TRIẾT HỌC NGÔN NGỮ


Chủ nghĩa Marx và triết học ngôn ngữnhatbook-Chu nghia Marx và triet học ngon ngu -Volosilov- 2014

Tác giả: V.N. Voloshinov
Ngô Tự Lập dịch
Nxb: ĐH QG Hà Nội
Năm: 2014
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf  


nhatbook-download


Chân thành cảm ơn ông P.Q.A. đã chia sẻ tài liệuđể lại phản hồi