Đại Việt và thương mại ở Biển Đông từ thế kỷ X đến thế kỷ XV


nhatook-Đại Việt và thương mại ở Biển Đông từ thế kỷ X đến thế kỷ XV-Momoki Shiro-2003

Tác giả: Momoki Shiro
Nguồn: Khoa Học, ĐH QG HN
Năm: 2003
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

nhatbook-download


Tóm tắt:

Kể từ thế kỷ X, sau khi giành được độc lập ở khu vực miền Bắc Việt Nam hiện nay, Đại Việt không còn là trung tâm thương mại lớn ở Biển Đông nữa. Tuy vậy, sự phát triển mang tính liên tục của quốc gia Đại Việt vẫn dựa vào việc quản lý mạng lưới buôn bán và xuất khẩu hàng hóa hơn là vào nông dân cũng như các nguồn nông sản. Từ thế kỷ XIII đến thế kỷ XV, nhà nước Đại Việt đã xây dựng những công trình thủy lợi có quy mô lớn ở vùng châu thổ Sông Hồng à thiết lập chính quyền theo mô hình Trung Quốc. Nhưng việc tiếp nhận văn hóa Trung Hoa không chỉ làm gia tăng tiềm năng nông nghiệp của khu vực này mà còn khuyên khích sự phát triển của các sản phẩm xuất khẩu mới, bao gồm cả mặt hàng gốm sứ. thế lực được củng cố, Đại Việt đã gạt bỏ sự cạnh tranh của Chămpa và tiếp tục chiếm lĩnh những cảng thị phồn thịnh ở miền Trung Việt Nam hiện nay, từ đó tự tái lập như một thế lực hùng mạnh trong hoạt động hải thương của khu vực.
Bình luận